Untitled Document Untitled Document

Vynětí ze zemědělského půdního fondu

Potřeba vynětí ze zemědělského půdního fondu nastává při nakládání s pozemkem k jiným než zemědělským účelům, nejčastěji při zakládání kvalifikovaných staveb či změně druhu pozemku. K odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely je třeba souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, který je nezbytný k vydání rozhodnutí podle zvláštních předpisů.

K tomuto vynětí je potřeba zpracovat výpočet pro vynětí ze zemědělského půdního fondu, dle stanovené metodiky výpočtu ze zákona.

Při potřebě tohoto výpočtu nás neváhejte kontaktovat.

© 2011 STAVO-NEF, s.r.o.