Untitled Document Untitled Document

Projekce územních studií a dopravních staveb

Zpracováváme regenerace a revitalizace územních celků. Mezi naše reference můžeme uvést Revitalizaci sídliště Kovářská a Regeneraci sídliště Hutník I. a II. etapa ve Veselí nad Moravou. V rámci těchto studíí se navrhovala místní komunikace, parkoviště, dětská hřiště, městský mobiliář a zeleň.

Projektujeme pozemní komunikace pro města, obce i průmyslové areály.

© 2011 STAVO-NEF, s.r.o.