Untitled Document Untitled Document

Dozorování staveb

ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍHO DOZORU PŘI REALIZACI:

Našim zákazníkům nabízíme zajištění stavebního dozoru na klíč. Tato služba je určena nejen pro ty, kteří nemají čas na každodenní kontrolu stavby, ale především pro ty, kteří chtějí mít garanci kvality materiálů a odvedené práce.

Pro Vaši představu, abyste věděli co dozor dělá ...

  • Stavební dozor je zástupce stavebníka na stavbě rodinného domu. Při dobrém výkonu své funkce ušetří stavebníkovi finanční prostředky tím, že dbá na dodržování technologických postupů a hlídá kvalitu provedeného díla.
  • Stavební dozor je nutností. I když si vyžaduje určité náklady cca 1 až 2 % celkových nákladů na stavbu, nemusí se stavebník bát, že se stavba prodraží.
  • Stavební dozor při řádném výkonu své funkce zaručí stavebníkovi, že po ukončení stavby nebude utrácet peníze za opravy vad, které vznikly špatně provedenou prací a kazí vzhled nově postaveného rodinného dumu.
  • Stavební dozor při řádném výkonu své funkce může předejít soudnímu sporu stavebníka s dodavatelskou a prováděcí firmou.
© 2011 STAVO-NEF, s.r.o.