Untitled Document Untitled Document

Nabízíme poradenství v oblasti stavební výstavby a to v různých fázích:

- příprava projektového záměru: umístění stavby na pozemku, jejího dispozičního řešení, orientace na světové strany a vzhledu, použití stavebních materiálů, energetické náročnosti budovy, atd.

- získání povolení stavby: zajištění vyjádření dotčených orgánů, zajištění stavebního povolení na klíč

- realizace stavby: v rámci výstavby můžete využít konzultace při realizaci, nebo si přímo objednat stavební dozor při stavbě prováděné dodavatelsky, kdy za Vás pohlídáme kvalitu realizace a splnění příslušných norem. Pokud stavbu provádíte svépomocí, můžeme pro Vás zajistišťovat technický dozor při vedení stavby tak, aby stavba byla prováděna v souladu s ČSN normamy.

- ve spolupráci s finančním poradcem Vám můžeme nabídnout konzultace pro zajištění financování stavby.

 

Vyřízení stavebního povolení
Dozorování staveb
Poradenská činnost

© 2011 STAVO-NEF, s.r.o.