Untitled Document Untitled Document

Průmyslové stavby

Zpracováváme projekty výrobních objektů a skladovacích hal. Může se jednat jak o novostavbu, tak i o stavební úpravu (rekonstrukci). Ve spolupráci jsme schopni zajistit i technologii výroby.

Můžeme zpracovat jak projektovou dokumentaci, tak také zajistit stavební povolení a jednání se všemi dotčenými orgány.

Projektovou dokumentaci si můžete objednat v rozsahu:
- studie pro posouzení investičního záměru
- pro stavební povolení
- pro realizaci

Studie obsahuje umístění stavby na pozemku, pro posouzení možnosti výstavby, zda bude splňovat všechny nároky kladené Stavebním zákonem. Zpracovává se dispoziční řešení, vizualizace objektu dle přání investora a odhad nákladů na celou stavbu.

Projektová dokumentace pro stavební povolení je zpracovaná v rozsahu vyžadovaném Stavebním zákonem.

Realizační dokumentace je rozpracování stavby do detailu, obsahuje výpis všech prvků (klempířských, truhlářských atd.), podrobné zpracování technického zařízení budov (rozvod elektrické energie, vodovodu, kanalizace a plynovodu).

V případě zájmu nás prosím kontaktujte .

Podívejte se prosím na naše reference.

© 2011 STAVO-NEF, s.r.o.