Untitled Document Untitled Document

Realizace staveb

Realizaci staveb provádíme ve spolupráci se subdodavateli. Výhodou je pro Vás nízká cena a odborné vedení stavby dle platných zákonů a norem. Dále jednáte jen s jedním dodavatelem.

Reference

Zde naleznete ukázky našich realizací.

© 2011 STAVO-NEF, s.r.o.