Untitled Document Untitled Document

Zelená úsporám

Provádíme kompletní dodávku projektů určených pro čerpání dotací z programu Zelená úsporám. Projektovou dokumentaci zpracováváme jak pro novostavby rodinných domů, tak pro zateplení stávajících staveb, výměnu oken atd.
Projekt obsahuje všechny náležitosti stanovené dotačním programem a je orazítkován autorizovaným inženýrem. K projektu rovněž zpracujeme veškeré nutné formuláře a podklady pro její podání .

Zelená úsporám je program, který zajišťuje realizaci různých opatření, které vedou k úsporám energie a využívají obnovitelné zdroje energie v rodinných domech a v bytových domech.

Program je zaměřen na podporu investic do energetických úspor u rekonstrukcí i v novostavbách a také na podporu instalací pro vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie. Program Zelená úsporám podporuje:
- kvalitní zateplování rodinných domů a bytových domů
- náhradu neekologického vytápění za kotle na biomasu a tepelná čerpadla
- instalaci nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb
- instalaci solárně-termických kolektorů

V oblasti výstavby nových rodinných a bytových domů podporuje program jen ty, které splní pasivní energetický standard. Rovněž podporuje i změnu stavby stávajících domů na energeticky pasivní domy. Hlavní podmínkou pro přidělení dotace je dosažení měrné roční potřeby tepla nejvýše 20 kWh/m2 u rodinných domů a 15 kWh/m2 u bytových domů. Dotace se přiděluje ve výši 250 000 Kč jako pevná částka na jeden rodinný dům nebo 150 000 Kč na jednu bytovou jednotku.

Podrobnější a aktuální informace o Programu Zelená úsporám najdete na  http://www.zelenausporam.cz

© 2011 STAVO-NEF, s.r.o.